Понеделник, 24.02.2020, 02:50:31

Народно читалище "Васил Левски - 1922" село Яворец


ЧАСОВНИК
СТАТИСТИКА
placeholder

История

През 1909 година започва обсъждането за основаване на читалище в Яворец. По инициатива на Влади Илиев /жител/, Христо Лалев /секретар/, Недко Станчев /учител/, заедно с група младежи от селото се слага началото на културния живот .
 
Основателите подаряват 50- 60 тома книги, а по-късно закупуват още 25- 30 тома, с което поставят началото на библиотечното дело в селото. Читалищната библиотека се е помещавала в дома на Христо Лалев, който става библиотекар.
 
Народното читалище просъществува до 1912 година , когато е обявена Балканската война. То не функционира и по времето на Първата световна война. Дейността на читалището се възобновява на 17 декември 1922 година под наименованието Народно читалище Васил Левски. Закипява усилена просветна дейност. Приема се уставът на 22 януари 1923 година. Министерството на просветата утвърждава устава на 1 май 1924 година.
 
Читалището е член на читалищния съюз в България, и спазва задълженията си към него и съюзният устав от 1922 година. В селото за първи път през 1934 година е закупен радиоапарат от читалището. Прозвучава гласът на нелегалната радио- станция „Христо Ботев”, по времето на Втората световна война.
 
На 17 март 1958 година е направена първата копка. Закипял усилен строеж, но без пари не вървяло. Яворчани показали висока съзнателност. Самообложили се по 3 % съгласно закона за самооблагането и получили сумата за две години от 102 000 лева, които вложили в строежа . Но парите не били достатъчни. За това всеки годен за работа от 16 до 60 годишна възраст се съгласил да даде по 12 безплатни трудодни. С особено усърдие и постоянство са работели: Стефан Стоев, Гатьо Пенков, Божин Ненов, Станчо Стефанов, Станчо Гочев, Спас Симеонов, Петко Топузов, Лалю Драганчев, Метю Лалев, Иван Цонев, Станчо Колев, Иван Гъбенски, Петър Лазаров и десетки още високо съзнателни кооператори.
 
След 1989 година дейността на читалището остава само библиотечна.
 
Читалище Васил Левски разполага с голям и малък салон.
 
Към днешни дни библиотеката разполага с приблизително шест хиляди тома литература.
 
Към читалището работят "Клуб Доброволец",
"Клуб на инвалида", "Клуб на пенсионера" и кръжок "Твори и рисувай".
 
През 2010 година Народно читалище "Васил Левски" печели проекта Глобални Библиотеки - България - „Българските библиотеки- място за достъп до информация и комуникации за всеки”, с който се дава възможност на населението на Яворец , да се докоснат и станат част от едно добре образовано и информирано общество.